Terug naar het overzicht
Pers 23 oktober 2020

Hoe eenzaamheid tegengaan in de woonzorgcentra? "Videobellen werkt beter dan aan het raam zwaaien"

Met je oma of opa videobellen zou beter helpen tegen eenzaamheid dan even aan het raam komen zwaaien of raambellen. Dat blijkt uit verschillende nationale en internationale onderzoeken naar eenzaamheid en depressie bij ouderen in woonzorgcentra.

Een onderzoek van Jessie Dezutter, professor psychologie aan de KU Leuven, werd deze week opgepikt door onder andere het VRT Journaal en Zorgwijzermagazine (magazine van de koepelorganisatie Zorgnet Icuro).

Ze benadrukt dat het te klein is om echt harde conclusies te trekken, maar opmerkelijk is dat videobellen beter lijkt te werken tegen eenzaamheid dan gewoon telefoneren of gaan zwaaien aan het raam. Bij dat "raambellen" zagen de onderzoekers zelfs een omgekeerd effect: mensen gaan zich daardoor nog eenzamer voelen.

"Bij raambellen denken we dat het erg moeilijk is om iemand van nabij te zien en toch die nabijheid niet te kunnen voelen en ervaren", legt professor Dezutter uit. "Als we dan kijken naar videobellen, dan zien we dat videobellen bijvoorbeeld wel een effect heeft dat er bij traditioneel bellen niet is. Daarbij vermoeden we dat videobellen er voor zorgt dat je ziet dat er een betrokkenheid is in de relatie, doordat je een gelaatsuitdrukking ziet, doordat je ziet dat iemand zich naar jou toebuigt. Dat is niet aanwezig bij traditioneel bellen."

Professor Jessie De Zutter

Internationale onderzoeken geven gelijkaardige inzichten

“Er zijn trouwens eerdere internationale studies die dat verband ook aantonen. Daar woont de familie van bewoners vaak ver weg, waardoor videobellen ook in normale omstandigheden geregeld gebeurt. In die studies is overigens wel aangetoond dat ‘fysiek’ bezoek een nog grotere buffer vormt tegen eenzaamheid en depressie. Maar videobellen komt op de tweede plaats – vóór traditioneel telefoneren en brieven. Dat is ergens wel logisch, omdat er bij videobellen ook non-verbale informatie wordt gedeeld. En die is nu net nodig om een gevoel van verbondenheid op te wekken.”

“Het lijkt me een goed idee om videobellen te integreren in de dagelijkse zorg. Uiteraard moet je mensen niet forceren: wie niet wil, zal er ook weinig positiefs uithalen. In die zin kan onze studie misschien deels vertekend zijn: bewoners met zware depressieve gevoelens voelden zich waarschijnlijk niet aangesproken om deel te nemen. Maar ik zou hulpverleners wel aanraden om bewoners goed te informeren en te helpen. Veel ouderen voelen zich niet vertrouwd met moderne communicatie, zoals videobellen. Door hen duidelijk uit te leggen hoe het verloopt, of door andere bewoners hun ervaringen te laten delen, kan die drempel verlagen.”

Bereken nu hoeveel beeldbellen voor ouderen kost

Benieuwd hoeveel het zou kosten om bejaarden in jouw woonzorgcentrum erg laagdrempelig via Lynx ® hello te laten videobellen, tegen een zeer lage all-inprijs en zonder enige vereiste assistentie door je zorgpersoneel? Maak nu een simulatie en vraag, indien gewenst, meteen een offerte aan.

Hoe jij dan de prijs aan je bewoners doorrekent, dat beslis je uiteraard zelf. Ofwel individueel aan de ouderen die willen videobellen, bovenop de dagprijs. Ofwel als een vast en erg beperkt onderdeel van je dagprijs, die je aan elke bewoner aanrekent. Want beeldbellen is ten slotte een basisrecht voor ouderen, vind je niet?

Simuleer nu je vaste prijs

Francis Meulemeester
Geschreven door
Francis
Delen